כפפות לחום גבוה

Search by
כפפות לטקס | ל-250 מעלות | נגד חיתוך רמה 5
כפפות לטקס | AKLPT | מאושרות מזון | ל-250 מעלות
כפפות ניאופרן | AJKLOPST | מאושרות מזון | ל-250 מעלות
כפפות ניאופרן | KLPT | ל-500 מעלות
כפפות קוולאר+נומקס | ל500 מעלות
כפפות קוולאר+נומקס | ל500 מעלות
כפפות קוולאר | ל350 מעלות
כפפות קוולאר | ל350 מעלות
ל250 מעלות
כפפות קוולאר | ל-350 מעלות
ל-350 מעלות | נגד חיתוך רמה 4
ל-250 מעלות | מאושרות מזון
ל-100 מעלות | נגד חיתוך רמה 3
ל-250 מעלות | נגד חיתוך רמה 3
ל-250 מעלות | נגד חיתוך רמה 4
ל-100 מעלות | נגד חיתוך רמה 5
ל-100 מעלות | נגד חיתוך רמה 5 | מאושרות מזון
ל-100 מעלות | נגד חיתוך רמה 5 | מאושרות מזון